Vážení rodiče,

ředitelé říčanských škol v poslední době zaznamenali značný nárůst kyberšikany mezi žáky základních škol, zasílání pornografie mobilními telefony a šíření závadných fotografií a informací přes sociální sítě.  Proto bychom chtěli touto cestou na Vás apelovat, jako na zákonné zástupce našich žáků, abyste dle Vašich možností zjišťovali, co Vaše dítě s telefonem, tabletem, počítačem provádí, když s ním pracuje. Existuje celá řada možností, jak své děti prověřovat (rodičovský dohled, vlastní účet dítěte s omezeným přístupem, možnost náhledu do historie internetového prohlížeče apod.)

Vzhledem k tomu, že se situace v této oblasti stává těžko zvladatelnou i přes skutečnost, že je používání mobilů a jiných záznamových zařízení na našich školách zakázáno, žádáme Vás o součinnost při řešení této problematiky. Učitelé mohou pouze vysvětlovat, přesvědčovat a vychovávat, otázka kontroly je pak na Vás – rodičích. Zasílání a nahrávání závadných textů a fotografií se většinou odehrává mimo prostory škol a mimo vyučování, ale pak se stejně podílí na destrukci třídních kolektivů a narušuje nám ve značné míře vzdělávací a výchovný proces.

V rámci prevence Vám můžeme  doporučit krátké filmy z cyklu Seznam se bezpečně – viz odkazy níže

https://www.televizeseznam.cz/video/seznam-se-bezpecne/nebud-hater-231477

https://www.youtube.com/watch?v=bx6aWmZZYmM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=3v3QHOAH1y0&feature=youtu.be

Dále bychom se přimlouvali za zhlédnutí filmu Na hory (https://www.televizeseznam.cz/video/seznam-se-bezpecne/na-hory-231372), který je z našeho  pohledu velmi poučný a lidé, kteří jej zhlédnou,  lépe zhodnotí důsledky kyberšikany, které mohou děti potkat.

Všem rodičům děkujeme za spolupráci a za kladný přístup k celé věci.

S pozdravem

ředitelé říčanských škol