Kategorie: Zápis k povinné školní docházce
doc.pngKritéria přijímání do přípravné třídy
pdf.pngOZV o školských obvodech
pdf.pngPřipravenost žáka na školní docházku
pdf.pngRozhodnutí o přijetí do 1 třídy
pdf.pngZápis do 1. třídy, kritéria 19/20