Hlavní událost

COVID – 19: AKTUÁLNÍ SITUACE

 

OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 18. 11. 2020

 

Je povolena osobní přítomnost:  

1. a 2. ročníků základních škol. 

Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.  

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Příchod, odchod a pohyb žáků ve škole bude organizován tak, aby v maximální možné míře nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny.

V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Následně je dle pokynů KHS upraven provoz a výuka.

 

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. 

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy – s modelem konzultací budou rodiče a žáci seznámeni.

Školní stravování 

Školní jídelna je v provozu. Provoz  se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které  neslouží pro veřejnost.  Je zapotřebí včasné objednání jídel.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet: 

  • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,  
  • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na  4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více  osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup  minimálně 2 metry),  
  • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než  je míst k sezení, 
  • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky  z různých tříd,  
  • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze  žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní  na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí  strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem).  

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.  

 

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách  školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace  stravy.

 Mgr. Dudek Dalibor

ředitel

Další aktuality

INFORMACE MŠMT K PROVOZU ŠKOLY OD 30. LISTOPADU 2020

Informace k provozu škol a školských začízeníí, Opatření PES pro školství
sobota 21. listopad 2020

OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 18. 11. 2020

Je povolena osobní přítomnost:   1. a 2. ročníků základních škol.  Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.   Prezenční výuka probíhá v homogenních...
čtvrtek 12. listopad 2020

ZRUŠENO ŘEDITELSKÉ VOLNO

Vážení rodiče, milí žáci, plánované ředitelské volno dne 16. 11. 2020 je na všech říčanských školách zrušeno. Bude probíhat (pravděpodobně nadále on-line) výuka. Mgr. Dudek...
pondělí 9. listopad 2020

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLNÍ JÍDELNY

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLNÍ JÍDELNY A PŘIHLÁŠENÍ / ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ Dobrý den všem, dnes jsme obdrželi zprávu od MŠMT -  „Informace k provozu školních jídelen“. Ráda bych...
středa 14. říjen 2020
IMAGE

ON-LINE VÝUKA OD 14. 10. DO 1. 11. 2020

Milí žáci, vážení rodiče, od středy 14. 10. přechází školy v ČR rozhodnutím vlády do režimu on-line vzdělávání. Sejdeme se společně v pondělí 2. 11. 2020. Neznamená to...
úterý 13. říjen 2020

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY – ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ŽÁKŮ

Šest kandidátů do školské rady z řad zákonných zástupců se umístilo v následujícím pořadí:   Mgr. Martina Pečínková Marie Pasečná JUDr., Ing. Zdeněk Hraba PhD Marcela...
pondělí 14. září 2020

Chcete jezdit od 1. 9. 2020 veřejnou dopravou zdarma?

Studující základních a středních škol včetně učilišť a senioři nad 65 let mají možnost od 1. září 2020 se zapojit do Projektu středočeského jízdného pro žáky, studenty a...
pondělí 31. srpen 2020

Připomínáme dopravní omezení

Vážení rodiče, připomínáme všem, že v čase od 7.30 hodin je z důvodu větší bezpečnosti dětí zakázán vjezd všech motorových vozidel s výjimkou školních autobusových linek...
pondělí 31. srpen 2020

Způsoby výuky v čase COVID – 19

Případné distanční vzdělávání je nově pro žáky povinné. V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd znemožněna osobní...
středa 26. srpen 2020

Prázdniny a dny volna

Prázdniny a dny volna Podzimní: 29. a 30. 10. 2020 Dne 16. 11. (pondělí) bude vyhlášeno ředitelské volno. (ZRUŠENO) Vánoční: od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 Jarní: 8. 3. až 14. 3. 2021...
středa 26. srpen 2020

Objednávání obědů

Objednávání obědů: obědy je možno objednat již od 1. září přes elektronický systém ARTERu: https://stravovani.ricany.cz/. Noví strávníci se zaregistrují v ulici Sokolská 1376/8...
středa 26. srpen 2020

Dopravní opatření pro zklidnění dopravy před 3. ZŠ u Říčanského lesa od 8. června 2020

Vážení rodiče, rádi bychom vás informovali o dopravních opatřeních, které začnou platit v pondělí 8. června 2020 v čase od 7.30 hodin v blízkosti 3. ZŠ u...
čtvrtek 28. květen 2020

Úřední hodiny

Vážení rodiče,   v době mimořádných opatření jsou uřední hodiny na naší škole denně od 9:00 do 11:00.
pondělí 16. březen 2020
IMAGE

Žákovský průvodce domácím vzděláváním

Milé žákyně a žáci, je to zvláštní, přestože jste doma, máte chvílemi školu…   Vaši učitelé se snaží nezahlcovat vás, vybírají to nejpodstatnější, uvědomují si, že...
pondělí 16. březen 2020

Informace: COVID-19

Informace: COVID-19 Základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se pokud možno...
středa 4. březen 2020

NAVÝŠENÍ CEN OBĚDŮ OD 1. 2. 2020

Vážení rodiče, v souvislosti s indexem inflace (2,8%) informuje firma Arter (školní jídelna) o následujícím navýšení cen obědů od 1. 2. 2020: Žáci 6 až 10 let z 25,- Kč...
středa 29. leden 2020

Výsledky ankety – užívání mobilních telefonů

Anketa byla realizována především z důvodu přibývajícího počtu řešené kyberšikany, kterou zaznamenávají školy napříč republikou a naší potřeby získat názor rodičů....
úterý 7. leden 2020

Podrobněji k tématu kyberšikany

Informace metodika školní prevence Vážení rodiče, kdykoli doma narazíte se svými dětmi na témata šikany, kyberšikany apod., stojí za to mít k dispozici kvalitní a ověřené...
čtvrtek 28. listopad 2019

Kyberšikana

Vážení rodiče, ředitelé říčanských škol v poslední době zaznamenali značný nárůst kyberšikany mezi žáky základních škol, zasílání pornografie mobilními telefony a...
pátek 15. listopad 2019

 

logolink op vvv ver barva cz

 

Spolupracující škola:Univerzita J. E. PurkyněPartnerské instituce: