Dle správního řádu mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu svého dítěte před vydáním rozhodnutí o přijetí. Nahlédnout do spisu bude možno ve středu 28. 4. 2021 od 9.00 do 16.00 hodin v ředitelně školy nebo po předchozí telefonické domluvě v jiném dni a  termínu mezi 26. až 28. 4. 2021.