V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, informuji o tom, že původně plánované ředitelské volno:

v pátek 9. dubna 2021 je zrušeno.

Odůvodnění:

Ředitelské volno (ŘV) bylo vyhlášeno ze závažných organizačně provozních důvodů, avšak situace v souvislosti s COVID – 19 a dlouhodobou distanční výukou nezavdává příčinu pro vyhlášení ŘV.