Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

žáků 1. a 2. ročníků základní školy

Základní školy poskytují těmto žákům vzdělávání distančním způsobem.

JSME URČENOU ŠKOLOU PRO ZAMĚSTNANCE IZS

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních.

OŠETŘOVNÉ

Informace o ošetřovném naleznou rodiče zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

I NADÁLE JE POVOLENA PŘÍTOMNOST:

při individuálních konzultacích žáků v základním vzdělávání.

A NADÁLE JE POVOLENO:

konání přijímacích zkoušek, a to bez omezení počtu osob